Sähköinen liittymislomake

LIITTYMISLOMAKE

Sairauskassan jäsenyys on vapaaehtoinen ja sitä on haettava kolmen (3) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. 

Jäsenhakemuksella jäsenyyttä hakeva henkilö antaa suostumuksensa jäsenyystiedon välittämiseen työnantajalle ja jäsentietojensa tallentamiseen sairauskassan lisäetuohjelmaan.

Jäsenhakemuksella jäsenyyttä hakeva henkilö valtuuttaa työnantajan perimään sairauskassan jäsenmaksun palkasta ja tilittämään sen sairauskassalle kuukausittain, sekä toimittamaan sairauskassaan tiedon jäsenmaksun perinnästä ja määrästä.


Haluan liittyä Sairauskassa Sillan jäseneksi. *
Työsuhteen laatu *

Ylläolevien tietojen (osoitetiedot, tilinumerot jne.) muuttaminen ja päivittäminen ajan tasalle on jäsenen omalla vastuulla.

Sairauskassan sääntöihin voi jäsenyyden aikana tulla muutoksia varsinaisen kassankokouksen hyväksymien sääntömuutosten perusteella. Sääntöihin tulevista muutoksista tiedotetaan näiden nettisivujen Ajankohtaista osoissa. Sääntömuutosten seuraaminen on sairauskassan jäsenen omalla vastuulla.

Olen tutustunut sairauskassan sääntöihin. *