Jäsenyys ja maksut

Sairauskassa Silta on työpaikkakassa, joka huolehtii jäsentensä sairausvakuutus- ja lisäetuuskorvausasiat.

Kaikilla sääntöjen toimintapiiriin kuuluvien työantajien uusilla työntekijöillä on oikeus liittyä sairauskassaan. Liittymisen tulee tapahtua 3 kuukauden sisällä työsuhteen alkamisesta. Jäsenmaksun suuruus on 1,6 % jäsenen ennakonperintälain alaisesta palkasta, kuitenkin korkeintaan 56,10 euroa (vuonna 2021) kuukaudessa.

Liittymislomake löytyy Lomakkeet kohdasta.Eläkeläisjäsen

Kassan jäseniksi voivat jäädä osakkaiden, työnantajien ja sairauskassan palveluksesta eläkkeelle siirtyvät henkilöt, jotka ovat ennen eläkkeelle siirtymistään olleet Sairauskassa Sillan jäseniä vähintään 10 vuotta.

Eläkeläisen jäsenyys on vapaaehtoinen ja halukkuus jäsenyyteen on ilmoitettava jäsenlomakkeella kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen on saanut tiedon eläkepäätöksestä.

Eläkettä saavan jäsenmaksu on 2,1 % hänen eläketulostaan. Jäsenmaksukatto on sama kuin työssäkäyvällä jäsenellä.

Eläkkeellä olevilla kassan jäsenillä on oikeus ainoastaan kassan sääntöjen mukaisiin lisäetuuksiin.


Ulkojäsen

Ulkojäseniä voivat olla henkilöt, jotka eläkkeelle siirtymättä 59 vuotta täytettyään on irtisanottu taloudellisista tai tuotannollisista syistä työnantajan palveluksesta, ja jotka ovat olleet kassan jäseninä ennen irtisanomista vähintään 10 vuotta, eivätkä ole ansiotyössä tai toimi yrittäjinä.

Ulkojäsen jäsenmaksu on 2,1 % ennakkopidätyksen alaisesta tulosta.

Ulkojäsenellä on oikeus ainoastaan kassan sääntöjen mukaisiin lisäetuuksiin.


Palkattomalla olevat jäsenet

Henkilöt, jotka ovat palkattomalla vapaalla (esim. vuorotteluvapaalla, hoitovapaalla, opintovapaalla tai lomautettuina) ja haluavat ylläpitää oikeutta kassan sääntöjen mukaisiin lisäetuuksiin voivat maksaa itse jäsenmaksunsa.

Palkattomalla vapaalla olevan jäsenen oikeus lisäetuuksiin päättyy jos jäsenmaksun suorittaminen laiminlyödään.

Jäsenmaksu vuonna 2021 on 40 € kuukaudessa.

Halutessasi ylläpitää jäsenyytesi palkattoman vapaan aikana ota yhteyttä kassaan.