Vakuutussuhde ja vakuutusmaksut

Sairauskassa Silta on työpaikkakassa, joka huolehtii vakuutettujensa sairausvakuutus- ja lisäetuuskorvausasiat.

Kaikilla sääntöjen toimintapiiriin kuuluvien työantajien uusilla työntekijöillä on oikeus liittyä sairauskassaan. Liittymisen tulee tapahtua 3 kuukauden sisällä työsuhteen alkamisesta. Vakuutussuhde alkaa, ehtojen täyttyessä, hakemista seuraavan kuukauden alusta. 

Vakuutusmaksun suuruus on 1,6 % jäsenen ennakonperintälain alaisesta palkasta, kuitenkin korkeintaan 62,68 euroa (vuonna 2024) kuukaudessa.

Hakemus löytyy Lomakkeet kohdasta.


Eläkeläisvakuutettu

Kassan vakuutetuiksi voivat jäädä osakkaiden, työnantajien ja sairauskassan palveluksesta eläkkeelle siirtyvät henkilöt, jotka ovat ennen eläkkeelle siirtymistään olleet Sairauskassa Sillan vakuutettuja vähintään 10 vuotta.

Eläkeläisen vakuutussuhde on vapaaehtoinen ja halukkuus vakuutussuhteen jatkumiseen on ilmoitettava hakemuksella kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen on saanut tiedon eläkepäätöksestä.

Eläkettä saavan vakuutusmaksu on 2,1 % hänen eläketulostaan. Vakuutusmaksukatto on sama kuin työssäkäyvällä vakuutetulla.

Eläkkeellä olevilla kassan vakuutetuilla on oikeus ainoastaan kassan sääntöjen mukaisiin lisäetuuksiin.


Muu vakuutettu

Muut vakuutetut voivat olla henkilöt, jotka eläkkeelle siirtymättä 59 vuotta täytettyään on irtisanottu taloudellisista tai tuotannollisista syistä työnantajan palveluksesta, ja jotka ovat olleet kassan vakuutettuina ennen irtisanomista vähintään 10 vuotta, eivätkä ole ansiotyössä tai toimi yrittäjinä.

Muun vakuutetun vakuutusmaksu on 2,1 % ennakkopidätyksen alaisesta tulosta.

Muulla vakuutetulla on oikeus ainoastaan kassan sääntöjen mukaisiin lisäetuuksiin.


Palkattomalla olevat vakuutetut

Henkilöt, jotka ovat palkattomalla vapaalla (esim. vuorotteluvapaalla, hoitovapaalla, opintovapaalla tai lomautettuina) ja haluavat ylläpitää oikeutta kassan sääntöjen mukaisiin lisäetuuksiin voivat maksaa itse vakuutusmaksunsa.

Palkattomalla vapaalla olevan vakuutetun oikeus lisäetuuksiin päättyy jos vakuutusmaksun suorittaminen laiminlyödään.

Vakuutusmaksu vuonna 2024 on 42 € kuukaudessa.

Halutessasi ylläpitää vakuutussuhteesi palkattoman vapaan aikana ota yhteyttä kassaan.