Korvaukset

Yleistä korvauksista

Sairauskassa korvaa tarpeellisesta sairaanhoidosta aiheutuneita kustannuksia. 

Oikeus kassan sääntöjen 13 §:n mukaisiin korvauksiin alkaa vakuutussuhteen alkaessa ja päättyy vakuutussuhteen päättyessä. Korvausta maksetaan ainoastaan vakuutusaika­na syntyneistä kustannuksista.

Sairauskassa Sillan korvaus sairaanhoitokustannuksista lasketaan kokonaiskus­tannuksesta. Korvaus sisältää mahdollisen sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen ja/tai kassan lisäkorvauksen. Esim: lääkärinpalkkio 100 euroa, josta kokonaiskorvaus 70% eli 70 euroa. Korvaus sisältää svl-korvauksen (Kela-korvauksen) 30,00 euroa ja kassan lisäkorvauksen 40,00 euroa.

Korvausta sairaanhoitokustannuksista on haettava 6 (kuuden) kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta.

Korvaushakemusten käsittelyaika on kaksi viikkoa hakemuksen saapumisesta (pois lukien loma-ajat, jolloin käsittelyaika saattaa olla pidempi).

Ethän lähetä korvaushakemuksia sähköpostilla.

Sairauskassa ei anna maksusitoumuksia.

Lisäetuuskuittien lähettämisestä kotiin on luovuttu 1.1.2018.

Vakuutettujen on helppo tarkistaa omalta tiliotteeltaan sairauskassalta saamansa kokonaiskorvaus. Korvauksen määrä ja tosite löytyvät myös Iriksestä (jos olet hakenut sähköistä asiointia). 

Kelakorvauksesta vakuutetut tulevat jatkossakin saamaan virallisen päätöksen. Pyydettäessä kuitti lisäetuuskorvauksesta lähetään.Sairauskassa ei korvaa:

Yksityisten palveluntuottajien perimiä toimisto-, poliklinikka-, eresepti-, kanta-, tms. maksuja. 

Laskutuslisiä.

Peruuttamattomasta hoitokäynnistä tulevaa laskua.

Rokotuksia.

Hoitolaitteiden (esim. c-pap) tai silmälasien vuokrakustannuksia.

Ajokorttiatarkastuksia.

Todistuksia, jotka on kirjoitettu muuta kuin sairausvakuutuslain mukaista etuutta varten.

Pysäköintikuluja.

Sairaalan perhehuone- ja tukihenkilömaksuja.


E-passilla maksetuista kustannuksista ei voi hakea Sairauskassalta korvausta!

Osa työnantajista, joilla on käytössä E-passi, ovat laajentaneet edun käyttöä hyvinvointipalveluihin (hieronta, hammashoito ym). Huomaathan että E-passilla maksetuista kustannuksista ei voi hakea Sairauskassalta korvausta. E-passi on työnantajan maksama verovapaa henkilöstöetu, eikä sitä voi muuttaa rahaksi Sairauskassan kautta.

Toimistomaksut

Sairauskassa Silta ja Lääkärikeskukset Aava, Mehiläinen ja Suomen Terveystalo ovat tehneet valtakunnallisen sopimuksen, jonka mukaan Sairauskassa Sillan vakuutetuilt ei peritä toimistomaksuja.

Myös HammasOskarin kanssa on sopimus, ettei vakuutetuilta peritä toimistomaksuja.

Asiakkaan tulee näyttää Kela-kortin kääntöpuoli, jossa on työpaikkakassannumero 46401. Eläkeläisvakuutetuilla on oma sairauskassan jäsenkortti, jolla todistavat vakuutussuhteensa. Muistuta asiasta kassalla. Jos asiassa on epäselvyyttä, niin pyydä soittamaan sairauskassaan 050 366 5604.

Toimistokulut eivät kuulu Kelan tai Sairauskassan korvausten piiriin.


Hakuaika:
--------------
* Korvausta on haettava kuuden (6) kuukauden kuluessa kustannuksen maksupäivästä.
* Mikäli käyntipäivästä on yli kuusi (6) kuukautta, mukaan tulee liittää maksukuitti, josta voidaan todeta korvausoikeus.

Korvaushakemus:
------------------------
* Korvaushakemuksena tulee aina toimittaa maksettu lasku, omavastuukuitti tai muu selvitys, mistä käy ilmi kenen kustannuksesta ja mistä kustannuksesta on 
 kyse sekä käyntipäivä(-t).
* Korvaushakemuksen muut tarvittavat liitteet vaihtelevat korvauslajeittain.