Korvaukset

Yleistä korvauksista

Sairauskassa korvaa tarpeellisesta sairaanhoidosta aiheutuneita kustannuksia. 

Korvausta maksetaan siltä osin kuin se ylittää sairausvakuutuslain tai jonkin muun lain nojalla suoritettavan korvauksen.

Oikeus kassan sääntöjen 13 §:n mukaisiin korvauksiin alkaa jäsenyyden alkaessa ja päättyy jäsenyyden päättyessä. Korvausta maksetaan ainoastaan jäsenyysaika­na syntyneistä kustannuksista.

Sairauskassa Sillan korvaus sairaanhoitokustannuksista lasketaan kokonaiskus­tannuksesta. Korvaus sisältää sekä sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen että kassan lisäkorvauksen. Esim . Lääkärinpalkkio 100 euroa, josta kokonaiskorvaus 70% eli 70 euroa. Korvaus sisältää svl-korvauksen (Kela-korvauksen) 13,50 euroa ja kassan lisäkorvauksen 56,50 euroa.

Korvausta sairaanhoitokustannuksista on haettava 6 (kuuden) kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta.

Korvaushakemusten käsittelyaika on kaksi viikkoa hakemuksen saapumisesta (pois lukien loma-ajat, jolloin käsittelyaika saattaa olla pidempi).

Ethän lähetä korvaushakemuksia sähköpostilla.

Sairauskassa ei anna maksusitoumuksia.

Lisäetuuskuittien lähettämisestä kotiin on luovuttu 1.1.2018.

Jäsenistön on helppo tarkistaa omalta tiliotteeltaan sairauskassalta saamansa kokonaiskorvaus. Kelakorvauksesta jäsenet tulevat jatkossakin saamaan virallisen päätöksen. Pyydettäessä kuitti lisäetuuskorvauksesta lähetään.Sairauskassa ei korvaa:

Yksityisten palveluntuottajien perimiä toimisto-, poliklinikka-, eresepti-, kanta-, tms. maksuja. 

Laskutuslisiä.

Peruuttamattomasta hoitokäynnistä tulevaa laskua.

Rokotuksia.

Ajokorttiatarkastuksia.

Todistuksia, jotka on kirjoitettu muuta kuin sairausvakuutuslain mukaista etuutta varten.

Pysäköintikuluja.

Toimistomaksut

Sairauskassa Silta ja Lääkärikeskukset Aava, Mehiläinen ja Suomen Terveystalo ovat tehneet valtakunnallisen sopimuksen, jonka mukaan Sairauskassa Sillan jäseniltä ei peritä toimistomaksuja.

Asiakkaan tulee näyttää Kela-kortin kääntöpuoli, jossa on työpaikkakassannumero 46401. Eläkeläisjäseillä on oma kassan jäsenkortti, jolla todistavat jäsenyytensä. Muistuta asiasta kassalla. Jos asiassa on epäselvyyttä, niin pyydä soittamaan sairauskassaan 050 366 5604.

Toimistokulut eivät kuulu Kelan tai Sairauskassan korvausten piiriin.