Jalkahoito

Lääkärin määräämästä jalkahoidosta korvataan 70 prosenttia. Jalkahoito korvataan jalkojen hoidon ammattitutkinnon suorittaneen jalkahoitajan antamana hoitona, enintään kolme hoitokertaa kalenterivuodessa.

Jalkahoitajan pätevyyden voit tarkastaa JulkiTerhikki (valvira.fi)

Hakemukseen tarvitaan:

Lääkärin määräys/suositus ja maksukuitti, jossa on nimesi, ostettu palvelu, käyntipäivämäärä, summa ja jalkahoitajan nimi. Jos maksukuitissa näitä tietoja ei ole, niin pyydä lisäselvitys tai käyntitodistus lisäksi.