Apuvälineet

Lääkärin määräämistä sairaanhoidollisista apuvälineistä korvataan enintään 170 euroa kalenterivuodessa. 

Hoitolaitteiden vuokraa, esim. CPAP-hoitolaitteen vuokraa, ei korvata.


Korvaushakemus lähetetään postissa tai eAsiointi Iriksessä.

Korvauksen saamiseksi lähetä sairauskassaan lääkärin lähete, kopio hoitokertomuksesta (jos esim. diagnoosi ei ole lähetteestä luettavissa) ja maksukuitti.