Matkakorvaukset

Sairauskassa korvaa sairaanhoidon kannalta välttämättömät matkat sekä apuvälineiden hankkimisen tai ylläpitämisen kannalta välttämättömät matkat, silloin kun matka on sairausvakuutuslain mukaan korvattava. 

Korvausta matkasta haetaan lomakkeella Hakemus - Matkakorvaus (kela.fi)

Matkat korvataan lähimpään mahdolliseen hoitopaikkaan halvinta matkustustapaa käyttäen, ellei muuta matkustustapaa sairauden laadun vuoksi tai liikenneolosuhteista johtuen ole pidettävä välttämättömänä.

Erityiskulkuneuvon (esim. taksi, oma auto, ambulanssi) tarpeen arvioi lääkäri tai muu terveydenhuollon henkilö ja siitä saa todistuksen SV 67 hoitopakasta (todistus on liitettävä korvaushakemukseen).

Alle 100 kilometrin matkat, jotka on tehty omalla autolla julkiseen sairaanhoidon laitokseen, voidaan korvata ilman hoitolaitoksen todistusta erityiskulkuneuvon tarpeesta. Yli 100 kilometrin yhdensuuntaisia omalla autolla tehtyjä matkoja varten tarvitset hoitolaitoksen todistuksen, SV 67. Oman auton käytöstä korvaus on 0,33 euroa / km.

Taksilla tehty matka korvataan, jos sen käyttö on hoitolaitoksen antaman todistuksen SV 67 perusteella sairauden vuoksi tarpeellista ja taksi on tilattu Kelan osoittaman tilausvälityskeskuksen kautta. Tällöin maksat matkasta taksille vain sairausvakuutuksen omavastuuosuuden, joka on 25 € / yhdensuuntainen matka ja jonka kassa hakemuksesta korvaa tilillesi. 

Jos taksia ei ole tilattu Kelan tilausvälityskeskuksen kautta, matkaa ei korvata lainkaan.

Kelataksin tilausohjeet ja –numerot löytyvät Kelan nettisivuilta. Kelan korvaama taksimatka - kela.fi

Näin tilaat taksin Näin tilaat Kela-taksin - kela.fi

Kassa korvaa 20 € niistä tarpeellisista majoittumiskustannuksista, joista myös Kela maksaa korvausta, jos jäsen on korvattavan matkan aikana joutunut yöpymään majoitusliikkeessä tai hoitolaitoksen potilaita varten järjestämässä majoituspaikassa.