Jalkahoito

Lääkärin määräämästä jalkahoidosta korvataan 70 prosenttia. Jalkahoito korvataan jalkojen hoidon ammattitutkinnon suorittaneen jalkahoitajan antamana hoitona, enintään kolme hoitokertaa kalenterivuodessa.

Jalkahoitajan pätevyyden voit tarkastaa JulkiTerhikki (valvira.fi)

Korvaushakemus lähetetään postissa tai eAsiointi Iriksessä.

Korvauksen saamiseksi lähetä sairauskassaan maksukuitti, jossa on nimesi, ostettu palvelu, käyntipäivämäärä, summa ja jalkahoitajan nimi. Jos maksukuitissa näitä tietoja ei ole, niin pyydä lisäselvitys tai käyntitodistus lisäksi.