Psykoterapia

Lääkärin määräämästä psykolo­gin tai psykoterapeutin antamasta terapiasta korvataan 70 %, kuitenkin enintään 8 hoitokerralta kalenterivuodessa.

Jos olet saanut psykoterapiasta Kelan kuntoutuspäätöksen, ota korvausasiassa yhteyttä kassaan.

Korvauksen saannin edellytyksenä on, että hoidonantaja on JulkiTerhikissä https://julkiterhikki.valvira.fi/


Korvaushakemus lähetetään postissa tai eAsiointi Iriksessä.

Korvauksen saamiseksi lähetä sairauskassaan maksukuitti, jossa on nimesi, ostettu palvelu, käyntipäivämäärä, summa ja psykologin/psykoterapeutin nimi. Jos maksukuitissa näitä tietoja ei ole, niin pyydä lisäselvitys tai käyntitodistus lisäksi.