Julkinen terveydenhoito

Julkisenpuolen maksut korvataan sääntöjen mukaan ilman omavastuuta.

• sairaalan poliklinikkamaksut 

• terveyskeskusmaksut 

• sarjahoitomaksut 

• A-klinikan käyntimaksut 

• päiväkirurgian maksut 

• hoitopäivämaksut saman sairauden vuoksi enintään 80 vuorokaudelta kalenterivuodessa 

• päiväsairaalamaksut 

• kotisairaalan maksut, kuitenkin enintään 40 vuorokaudelta kalenterivuodessa.


Korvaushakemus lähetetään postissa tai eAsiointi Iriksessä.

Korvauksen saamiseksi lähetä sairauskassaan saamasi maksettu lasku, pelkkä verkkopankkikuitti ei riitä.