Julkinen terveydenhoito

Julkisenpuolen maksut korvataan sääntöjen mukaan ilman omavastuuta.

  • terveyskeskusmaksut
  • poliklinikkamaksut
  • hoitokäyntimaksut
  • päiväkirurgiamaksut
  • sairaalapäivämaksut
  • svl:n mukaista etuutta varten kirjoitetut todistukset


Korvaushakemus lähetetään postissa tai eAsiointi Iriksessä.

Korvauksen saamiseksi lähetä sairauskassaan saamasi lasku, pelkkä verkkopankkikuitti ei riitä.