Eläkeläisten sähköinen hakemus

HAKEMUS

Sairauskassa Sillan eläkeläisvakuutetuksi voi jäädä vain suoraan työsuhteesta ja sitä on haettava kolmen (3) kuukauden kuluessa eläkeen alkamisesta. 

Eläkeläisvakuutettu on oikeutettu vain sairauskassan sääntöjen mukaisiin lisäetuuksiin.

Eläkeläisen vakuutussuhdetta hakeva henkilö antaa liittyessään suostumuksensa tietojensa tallentamiseen sairauskassan lisäetuohjelmaan.

Eläkeläisen vakuutussuhde on vapaaehtoinen.

Vahvista: