Eläkeläisten sähköinen liittymislomake

LIITTYMISLOMAKE

Sairauskassa Sillan eläkeläisjäseneksi voi jäädä vain suoraan työsuhteesta ja sitä on haettava kolmen (3) kuukauden kuluessa eläkeen alkamisesta. 

Eläkeläisjäsen on oikeutettu vain sairauskassan sääntöjen mukaisiin lisäetuuksiin.

Eläkeläisjäsenyyttä hakeva henkilö antaa liittyessään suostumuksensa jäsenyystietojensa tallentamiseen sairauskassan lisäetuohjelmaan.

Jäsenyys on vapaaehtoinen.

Vahvista: *