Lääkärinpalkkiot

Lääkärinpalkkiosta korvataan 60 prosenttia, silloin kun kyseessä on sairaudenhoito. Korvaus maksetaan alkuperäisestä kustannuksesta (korvaus sisältää kela- ja kassakorvauksen).

Hakemukseen tarvitaan:

Kuitti, jossa näkyy nimi, mitä on ostettu, Kela-korvaus vähennetty ja ostosumma.

Jos Kela-korvausta ei ole hoitopaikassa vähennetty, niin lähetä itse hakemus Kelaan. Saatuasi päätöksen Kelasta, lähetä siitä kopio sairauskassaan.


HUOM: Mikäli Sinulle tehdään jokin leikkaus tai siihen verrattava toimenpide yksityisellä lääkäriasemalla, ota aina ennen toimepidettä yhteys sairauskassaan. Jotta voisit saada näistä toimenpiteistä sairauskassan lisäetuutta, tarvitset aina etukäteen hallituksen suostumuksen ennen toimenpidettä. Jälkikäteen anottuja kustannuksia ei korvata.

Leikkaukset ja siihen verrattavat toimenpiteet

Korvausta sairaalan yksityispotilaspaikalla annettavasta hoidosta on aina anottava Sairauskassan hallitukselta etukäteen. Lääkärikeskukset Aava, Mehiläinen, Suomen Terveystalo ja muut vastaavat yksityiset lääkärikeskukset rinnastetaan yksityispotilaspaikkoihin jos kysymyksessä on leikkaushoito. 

Yksityisesti tehtyjen leikkausten ja niihin verrattavien toimenpiteiden lääkärinpalk­kiokustannuksista on vuonna 2023 mahdollista saada hallituksen harkinnan mu­kaan korvausta 80 %, mutta enintään yhteensä 450 euroa. Laitosmaksuosuudesta korvataan enintään 50 euroa. Korvausta maksetaan leikkauksista ja toimenpiteistä vain, jos ne ovat myös sairausvakuutuslain mukaan korvattavia.

Jo­kainen tapaus käsi­tellään erikseen hallituksen kokouksessa ja korvausta on aina anottava sairauskassan hallitukselta ennen leikkausta / toimenpidettä. Jälkikäteen tulleita anomuksia ei hallitus käsittele. Korvausanomuksessa on selvitettävä tehtävä toimenpide ja kustannusarvio.