Julkisen puolen palvelut

Julkisen sektorin asiakasmaksuina korvataan:

• sairaalan poliklinikkamaksut 

• terveyskeskusmaksut 

• sarjahoitomaksut 

• A-klinikan käyntimaksut 

• päiväkirurgian maksut 

• hoitopäivämaksut saman sairauden vuoksi enintään 100 vuorokaudelta koko eläkevakuutettuna olon ajalta 

• päiväsairaalamaksut 

• kotisairaalan maksut, kuitenkin enintään 40 vuorokaudelta kalenterivuodessa

***********************************************************

Hakemukseen tarvitaan:

Julkisen puolen palveluiden kustannuksista hakemukseksi riittää maksettu lasku.