Tutkimus

Kassa korvaa 70 % lääkärin määräämistä, sairausvakuutuslain nojalla korvattavista laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista sekä patologian alaan kuuluvista tutkimuksista.

Kassa ei kuitenkaan korvaa tutkimuksen yhteydessä tehtäviä muita toimenpiteitä, ellei hallitus yksittäistapauk­sessa päätä korvausta myöntää.

Lääkärin määräys on hankittava ennen korvaukseen oikeuttavaa tapahtumaa. Tutki­mus- ja hoitomääräys sekä fysikaalisen hoidon määräys on voimassa yhden vuo­den allekirjoituspäivästä lukien.

Erillisiä näytteenottokustannuksia ei korvata.


Korvaushakemus lähetetään postissa tai eAsiointi Iriksessä.

Korvauksen saamiseksi lähetä alla mainitut lomakkeet sairauskassaan:

  • Korvaushakemus Suomessa syntyneistä kustannuksista, lomake SV 127.
  • Tutkimus ja hoitomääräys, SV 3
  • Maksukuitti

Jos Kela-korvaus on jo vähennetty, niin korvaushakemukseksi riittää maksukuitti.