Tutkimus

Kassa korvaa 70 % lääkärin määräämistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista sekä patologian alaan kuuluvista tutkimuksista, seuraavin poikkeuksin: 

• Magneetti-, tietokonetomografia-, PET-tietokonetomografia-, gammakuvaus- ja kartiokeilatutkimukseen tarvitaan erikoislääkärin määräys 

• Raskaudenajan ultraäänitutkimuksista ei makseta korvausta 

• Lapsettomuushoitoihin liittyvistä tutkimuksista ei makseta korvausta

Kassa ei kuitenkaan korvaa tutkimuksen yhteydessä tehtäviä muita toimenpiteitä, ellei hallitus yksittäistapauk­sessa päätä korvausta myöntää.

Lääkärin määräys on hankittava ennen korvaukseen oikeuttavaa tapahtumaa. Tutki­mus- ja hoitomääräys sekä fysikaalisen hoidon määräys on voimassa yhden vuo­den allekirjoituspäivästä lukien.

Erillisiä näytteenottokustannuksia ei korvata.


Korvaushakemus lähetetään postissa tai eAsiointi Iriksessä.

Korvauksen saamiseksi lähetä alla mainitut lomakkeet sairauskassaan:

  • Tutkimus ja hoitomääräys
  • Maksukuitti

Yksityisen palveluntuottajan suorittamien laboratoriotutkimusten osalta korvausta ei makseta vitamiini- ja hivenainetutkimuksista tai pakettitutkimuksista.