Hammashoito

Hammashoitokorvauksen enimmäismäärä on 190,00 euroa kalenterivuodessa. 

Proteettisen hoidon yhteydessä korvauksen enimmäismäärä on kaksinkertainen, kuitenkin siten, että tämän korvauksen maksamista seuraavana kalenterivuonna vakuutetulla ei ole lainkaan oikeutta hammashoitokorvaukseen. Vakuutetun halutessa käyttää kahden vuoden korvauksen proteettisen hoidon yhteydessä, on siitä ilmoitettava hakemuksen yhteydessä.

Hakemukseen tarvitaan:
Maksukuitti, jossa näkyy nimi, mitä palvelua ostettu ja käyntipäivämäärä.