Silmälasit

Silmälääkärin tai optikon määräämistä silmälaseista korvataan enintään 340 euroa kolmen vuoden välein ostopäivästä.

Silmälasikorvaus maksetaan ensimmäisen kerran kun on kuulunut kassaan yhden vuoden.

Silmälasikustannusten osalta kustannusten katsotaan syntyvän silloin, kun kustannukset on kokonaan maksettu ja silmälasit saatu. Ei siis silmälasien tilauspäivä tai tilausvahvistusmaksun suorituspäivä.


Korvaushakemus lähetetään postissa tai eAsiointi Iriksessä.

Korvaushakemuksena riittää, että lähetät sairauskassaan kuitin silmälasiostosta, kuitista pitää selvitä ostopäivä, nimi ja ostoerittely.