Yksityisesti tehdyt leikkaukset

Korvausta sairaalan yksityispotilaspaikalla annettavasta hoidosta on aina anottava Sairauskassan hallitukselta etukäteen. Lääkärikeskukset Aava, Mehiläinen, Suomen Terveystalo ja muut vastaavat yksityiset lääkärikeskukset rinnastetaan yksityispotilaspaikkoihin jos kysymyksessä on leikkaushoito. 

Yksityisesti tehtyjen leikkausten ja niihin verrattavien toimenpiteiden lääkärinpalk­kiokustannuksista on vuonna 2024 mahdollista saada hallituksen harkinnan mu­kaan korvausta 80 %, mutta enintään yhteensä 450 euroa. Laitosmaksuosuudesta korvataan enintään 100 euroa. 

Jo­kainen tapaus käsi­tellään erikseen hallituksen kokouksessa ja korvausta on aina anottava sairauskassan hallitukselta ennen leikkausta / toimenpidettä. Jälkikäteen tulleita anomuksia ei hallitus käsittele. Korvausanomuksessa on selvitettävä tehtävä toimenpide ja kustannusarvio.