Lääkkeet

Sairauskassa korvaa lääkärin määräämät Kela-korvauksen piiriin kuuluvat viitehinnan mukaiset lääkkeet kokonaan. Jos vakuutettu ottaa viitehintaa kalliimman lääkkeen, maksaa hän itse viitehinnan ylittävän osan apteekissa. 

Kassa korvaa myös ylemmän erityiskorvausluokan lääkekohtaisen omavastuun (4,50 e / lääke) ja vuosiomavastuun ylittymisen jälkeen lääkekohtaisen lisäkorvauksen (2,50e / lääke).

Vuonna 2024 sairauskassa korvaa vakuutetuilleen myös sairausvakuutuslain mukaisen lääkkeiden alkuomavastuun 50 € / vuosi.

Lääkkeiden hinnan, korvattavuuden ja vastaavat valmisteet voit tarkistaa Kelan lääkehausta.

Kassa suosittaa käyttämään sopimusapteekkeja. Jos kuitenkin teet lääkeostoksia muista apteekeista, niin tee korvaushakemus itse kassaan.

Korvaushakemus lähetetään postissa tai eAsiointi Iriksessä.

Korvaushakemusta varten tarvitset apteekista Laskelma lääkeostoista -lomakkeen, pelkän kassakuitin perusteella korvausta ei voida maksaa. Täytä lisäksi korvaushakemus SV 178 SV 178 04.19 (kela.fi)