Hammashoito

Hammashoidosta korvattaan enintään 300 euroa kalenterivuodessa. 

Proteettisen hoidon yhteydessä korvauksen enimmäismäärä on kaksinkertainen, kuitenkin siten, että tämän korvauksen maksamista seuraavana kalenterivuonna vakuutetulla ei ole lainkaan oikeutta hammashoitokorvaukseen. Vakuutetun halutessa käyttää kahden vuoden korvauksen proteettisen hoidon yhteydessä, on siitä ilmoitettava hakemuksen yhteydessä. 

Hammashoitokorvaus maksetaan ensimmäisen kerran kun on kuulunut kassaan yhden vuoden. 

Korvausoikeutta tarkastellaan aina käyntipäivämäärän mukaan, ei maksupäivän mukaan.


Korvaushakemus lähetetään postissa tai eAsiointi Iriksessä.

Korvauksen saamiseksi lähetä alla mainitut lomakkeet sairauskassaan:

Hammaslääkärikäynti

  • Korvaushakemus Suomessa syntyneistä kustannuksista, lomake SV 127.
  • Selvitys hammaslääkärin antamasta hoidosta ja perimistä palkkioista, SV 126
  • Maksukuitti

Suuhygienistikäynti

  • Korvaushakemus Suomessa syntyneistä kustannuksista, lomake SV 127.
  • Hammaslääkärin määräys suuhygienistin hoitoon, SV 3SHM (jos et ole sitä jo aikaisemmin lähettänyt)
  • Selvitys suuhygienistin antamasta hoidosta, SV 3SHS
  • Maksukuitti

Jos Kela-korvaus on jo vähennetty, korvaushakemukseksi riittää maksukuitti.