Tutkimukset

Lääkärin määräämistä laboratoriotutkimuksista ja patologian alaan kuuluvasta tutkimuksista korvataan 60 prosenttia.

Lääkärin määräämästä radiologisesta tutkimuksesta 60 prosenttia, poikkeuksena magneetti-, tietokonetomografia-, PET-tietokonetomografia-, gammakuvaus- ja kartiokeilatutkimus, joihin tarvitaan erikoislääkärin määräys , ja josta korvaus on 55 prosenttia. 

Korvausta maksetaan 60 prosenttia alkuperäisestä kustannuksesta.

Lääkärin määräys on hankittava ennen korvaukseen oikeuttavaa tapahtumaa. Tutkimus- ja hoitomääräys on voimassa yhden vuoden allakirjoituspäivästä lukien.

Korvausta ei makseta tutkimuksen yhteydessä tehtävistä muista toimenpiteistä, ellei hallitus yksittäistapauksessa katso kohtuulliseksi suostua kustannusten korvaamiseen joko kokonaan tai osaksi. 

Edellä tarkoitettujen tutkimusten yhteydessä peritystä laitosmaksusta enintään 50 euroa.

Yksityisen palveluntuottajan suorittamien laboratoriotutkimusten osalta korvausta ei makseta vitamiini- ja hivenainetutkimuksista tai pakettitutkimuksista.

Hakemukseen tarvitaan:

Maksukuitti, jossa näkyy nimi, mitä palvelua ostettu ja summa.

Lääkärin lähete tutkimukseen.