Sairauskassa Silta

Sairauskassa Silta toimii sairausvakuutuslaissa tarkoitettuna työpaikkakassana, jonka tarkoituksena on myöntää jäsenilleen sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja näiden sääntöjen mukaisia lisäetuuksia.

Kassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia. Kassan toiminnan yleisvalvonta kuuluu Finanssivalvonnalle. Kassan sairausvakuutuslain mukaista toimintaa valvoo Kansaneläkelaitos.

Sairauskassa Silta on perustettu vuonna 1955.