Psykoterapia

Lääkärin määräämästä psykoterapiasta korvataan 50 prosenttia, kuitenkin enintään 4 hoitokertaa vuodessa. 

Hoidon antajan tulee olla rekisteröitynyt JulkiTerhikkiin JulkiTerhikki (valvira.fi)