Eläkeläisvakuutettu ja muu vakuutettu

Eläkeläisen ja muun vakuutetun vakuutussuhdetta haetaan hakemuksella ja lopullisella eläkepäätöksellä (kopio).

Lomakkeet

Vuonna 2024 eläkeläis- ja muun vakuutetun vakuutusmaksu on 2,1 % ennakkopidätyksenalaisesta tulosta ja vakuutusmaksukatto on 62,68 €/ kk. Eläkeläis- ja muu vakuutettu huolehtii itse vakuutusmaksun maksamisesta. Vakuutusmaksutiedot sairauskassa lähettää e-laskuna tai paperilaskuna.

Muistathan ilmoittaa sairauskassaan, jos osoitteesi, tilinumerosi jne. muuttuu tai jäät muuna vakuutettuna eläkkeelle.

Korvausten hakemisesta ja maksamisesta:

Sairauskassassa ei voida ratkaista eläkeläis- ja muun vakuutetun Kela-asioita.

Eläkeläis- ja muun vakuutetun asioidessa yksityisillä palveluntuottajilla pitää aina muistaa pyytää, että Kela-korvaus vähennetään hoitopaikassa ja apteekissa. Jos Kela-korvausta ei ole hoitopaikassa tai apteekissa vähennetty, niin vakuutettu hakee itse Kela-korvauksen Kelasta ja hakee sairauskassan korvauksen saamallaan Kelan päätöksellä.


* Korvausta on haettava kuuden (6) kuukauden kuluessa kustannuksen maksupäivästä.
* Mikäli käyntipäivästä on yli kuusi (6) kuukautta, mukaan tulee liittää maksukuitti, josta voidaan todeta korvausoikeus.

Korvaushakemus:

* Korvaushakemuksena tulee aina toimittaa maksettu lasku, omavastuukuitti tai muu selvitys, mistä käy ilmi kenen kustannuksesta, käyntipäivä(-t).ja mistä kustannuksesta on kyse. Huomioi, että pelkkä verkkopankkikuitti ei riitä korvauksen saamiseen.

* Korvaushakemuksen muut tarvittavat liitteet vaihtelevat korvauslajeittain. Löydät ne haettavan korvauksen kohdalta.
 

Yleistä korvauksista

Sairauskassa korvaa tarpeellisesta sairaanhoidosta aiheutuneita kustannuksia. 

Korvausta maksetaan siltä osin kuin se ylittää sairausvakuutuslain tai jonkin muun lain nojalla suoritettavan korvauksen.

Sääntöjen 13 §:n mukaisian korvauksian maksetaan ainoastaan vakuutussuhteen aika­na syntyneistä kustannuksista.

Sairauskassa Sillan korvaus sairaanhoitokustannuksista lasketaan kokonaiskus­tannuksesta. Korvaus sisältää mahdollisen sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen ja/tai kassan lisäkorvauksen. Esim: lääkärinpalkkio 100 euroa, josta kokonaiskorvaus 60% eli 60 euroa. Korvaus sisältää svl-korvauksen (Kela-korvauksen) 30,00 euroa ja kassan lisäkorvauksen 30,00 euroa.

Korvausta sairaanhoitokustannuksista on haettava 6 (kuuden) kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta.

Korvaushakemusten käsittelyaika on kaksi viikkoa hakemuksen saapumisesta sairauskassaan (pois lukien loma-ajat, jolloin käsittelyaika saattaa olla pidempi).

Ethän lähetä korvaushakemuksia sähköpostilla. Korvaushakemus lähetetääm postilla tai Iriksen kautta.

Sairauskassa ei anna maksusitoumuksia.

Lisäetuuskuittien lähettämisestä kotiin on luovuttu 1.1.2018. Pyydettäessä kuitti lisäetuuskorvauksesta lähetään.
 

Sairauskassa ei korvaa:

Yksityisten palveluntuottajien perimiä toimisto-, poliklinikka-, eresepti-, kanta-, tms. maksuja. 

Laskutuslisiä.

Peruuttamattomasta hoitokäynnistä tulevaa laskua.

Rokotuksia.

Hoitolaitteiden (esim. c-pap) tai silmälasien vuokrakustannuksia.

Ajokorttiatarkastuksia.

Todistuksia, jotka on kirjoitettu muuta kuin sairausvakuutuslain mukaista etuutta varten.

Pysäköintikuluja.

Eläkeläis- ja ulkojäsenillä ei ole oikeutta hautausavustukseen.

Toimistomaksut

Sairauskassa Silta ja Lääkärikeskukset Aava, Mehiläinen, Pihlajalinna ja Suomen Terveystalo ovat tehneet valtakunnallisen sopimuksen, jonka mukaan Sairauskassa Sillan vakuutetuilta ei peritä toimistomaksuja.

Eläkeläisvakuutetuilla ja muilla vakuutetuilla on oma sairauskassan jäsenkortti, jolla todistavat vakuutussuhteensa. Muistuta asiasta kassalla. Jos asiassa on epäselvyyttä, niin pyydä soittamaan sairauskassaan 050 366 5604.

Toimistokulut eivät kuulu Kelan tai Sairauskassan korvausten piiriin.