Sairauskassa Silta

Sairauskassa Silta on työpaikkakassa, jonka tarkoituksena on myöntää jäsenilleen sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja sääntöjen mukaisia lisäetuuksia. Kassan toimintaa valvoo Finanssivalvonta ja Kansaneläkelaitos.

Ylin päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua. Kassankokous valitsee viisijäsenisen hallituksen, joka edustaa kassaa ja huolehtii kassan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Sairauskassa Silta on toiminut vuodesta 1955 lähtien.

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
   

 

SAIRAUSKASSA SILLAN NETTISIVUJA PÄIVITETÄÄN, JOS ET LÖYDÄ ETSIMÄÄSI TIETOA, NIIN SOITATHAN TOIMISTOON 050 366 5604.